Available courses

To kurs dla dzieci i młodzieży, dzięki któremu poprawią swoją pamięć oraz koncentrację uwagi. Kurs treningu pamięci i koncentracji uwagi to dziesięć obszernych lekcji, połączonych z interaktywnymi ćwiczeniami, które wspomogą realizację przez uczestnika procesów myślowych, skupienia, umiejętności uczenia się i kreatywności. Kurs można wybrać z opcją spotkań online z trenerem lub w formie e-learningowej.

Tabliczka mnożenia w 15 dni
Innowacyjny program skierowany jest do dzieci, które:
rozpoczynają swoja przygodę z mnożeniem i dzieleniem
mają trudność z opanowaniem tabliczki mnożenia
przejawiają specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

Nauka czytania bez stresowania, to KURS dla dzieci przedszkolnych i rozpoczynających edukację szkolną. Sprawność czytania to jedna z pierwszych umiejętności podlegających szkolnej ocenie. Biegłość w tej dziedzinie, już w pierwszym roku nauki, buduje poczucie wartości. Wczesna umiejętność czytania, to dobry start i szansa na pozostałe sukcesy w szkole.

Od jutra lepiej czytam,  to program dla dzieci, które chcą poprawić jakość czytania i rozumienie tekstu.

Ortografek to innowacyjny program edukacyjny skierowany do dzieci, które chcą poprawić jakość czytania oraz zasady pisowni. Podczas kursu dziecko poprawia jakość czytania i rozumienie tekstu, rozwija dobre nawyki wspierające poprawną pisownię. 

Kurs Tabliczka mnożenia w 15 dni

Wyjątkowe zajęcia z oryginalną tabliczką mnożenia.